Акцентът на форум „Кариери“ 2019 г. е активната предварителна подготовка на студентите  за успешно представяне на знанията и уменията им пред работодателите. За тази цел сме организирали интерактивни обучения с едни от най-добрите представители от практиката.

На 11 март 2019 г., в зала 128 на ИУ Варна се организира уъркшоп със следната програма:

16:00 – 16:30 ч. – Интерактивна сесия с лектор Бойко Проданов на тема: „Как да спечелим Работодател за 30 секунди?”
16:30 – 17:00 ч. – Интерактивна сесия с лектор Дилян Попов на тема: „Как да стартираме успешно собствен бизнес?“
17:00 – 17:30 ч. – Интерактивна сесия с лектор Илин Димитров на тема: „Как да направим успешно своето CV в сферата на туризма?”


Събитието е насочено към студенти и завършили.