Грант Торнтон е една от водещите световни организации за предоставянето на одиторски, данъчни и консултантски услуги.

Грант Торнтон е водещ консултант, който помага на динамичните организации да отключат потенциала си за растеж. Нашият бранд се е наложил в световен мащаб като една от водещите глобални счетоводни и консултантски организации, призната от капиталовите пазари, регулаторните органи и международните съвети, отговорни за изготвянето и определянето на счетоводни и одиторски стандарти.

Грант Торнтон България има повече от 80 души, работещи в офиси в София и Варна. Ние съчетаваме богата гама от услуги, дълбочина на експертизата и прозрение за индустрията с персонализиран подход за всеки клиент, защото разбираме, че всеки клиент е различен. Грант Торнтон България поддържа екип от експерти със сертификати в различни области, свързани с одита и спецификата на предлаганите от нас услуги – CPA, CIA, ACCA, CFA, CGAP, CISA, CRISC, CFE, CISSP и много други.


Свободни работни позиции
Одит асистент и/или
Стажанти
Изисквания за профила на кандидатстващите за работа/стаж
Нашите изисквания за позиция “Одит асистент :
-Добри аналитични, организационни и комуникационни умения
-Способност за работа в екип и изпълнение на многозадачни задачи в кратки срокове
– владеене на английски език
– Много добри компютърни умения (т.е. Excel, Word и т.н.)
–  Добро познаване и прилагане на националните счетоводни стандарти и МСС/МСФО
– Добро познаване на българското данъчно законодателство
Нашите изисквания за позиция “Стажант”:
– Способност за работа в екип
– владеене на английски език
–  Добри компютърни умения (т.е. Excel, Word и т.н.)
–  Познаване на националните счетоводни стандарти и МСС/МСФО
– Познаване на българското данъчно законодателство