Делойт в България е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.

Предлагаме стажове и junior позиции за всички наши практики

Audit & Assurance

Financial Advisory

Consulting and Tax