NN Group е компания за застраховане и управление на активи със 17 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. С повече от 15 000 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании.

В България NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане помагат на над 400 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. NN се стреми да предоставя финансови решения и да консултира своите клиенти за управлението на личните им финанси в пет области: пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране.
Успехът на NN България се дължи на отдадеността и страстта, с която нашите консултанти и мениджъри помагат на хората да превърнат своите цели и мечти в дългосрочна реалност чрез професионално консултиране в областта на личните финанси.
Хората имат различни цели и мечти и за реализирането им няма едно общо решение. Затова да можеш да изграждаш дългосрочни взаимоотношения с хората и професионално да им помогнеш да планират своето финансово бъдеще е престижна професия.
Можете ли да изграждате дългосрочни взаимоотношения и да помагате на хората около Вас? Можете ли да работите самостоятелно и успоредно с това да бъдете успешен член на екип? Удоволствие ли е за Вас да работите в международна, динамична и открита среда, която Ви предлага възможности за непрекъснато професионално развитие?

Свободни работни позиции

Стажантски програми
Финансов консултант
Осигурителен посредник
Мениджър на екип

Изисквания за профила на кандидатстващите за работа/стаж

Профилът на успешния кандидат за Финасов консултант, Осигурителен посредник и стажант включва:
• Амбиция и умения за постигане на резултати;
• Постоянство и проактивност при изпълнение на поетите ангажименти;
• Умения за изследване нуждите на клиента и за изграждане на дългосрочни взаимоотношения
• Комуникативност и самодисциплина
• Желание за непрекъснато усъвършенстване и учене на нови неща

Профилът на успешния кандидат за Мениджър на екип включва:
• Aктивна личност с опит в прякото управление на бизнес;
• Умения за създаване на възможности за разширяване и развиване на бизнеса;
• Умения за постигане на резултати;
• Умения за предаване на знания и развиване на хора;
• Организационни и презентационни умения.