Счетоводна кантора ЖИДИМЕКС е създадена през 2000 година в гр. Варна от Живка Железова, магистър по икономика, специалност ”Счетоводство и контрол”, с диплома от Икономически Университет- Варна. В предмета на дейност основен дял имат счетоводните услуги с направление данъчна и осигурителна проблематика. Ние сме една от първите фирми във Варна, занимаваща се със счетоводно обслужване. През изминалите години натрупахме опит в преодоляването на несъответствията в нормативната уредба и разрешаването на данъчни, осигурителни и счетоводни казуси. За развитието на счетоводната професия като професия с голяма обществена значимост се стремим да бъдем полезни и в помощ на колегите в бранша. За пълното счетоводно обслужване и качествена защита на интересите на нашите клиенти работим с висококвалифицирани специалисти и сътрудници в сферата на одита, данъците и правото. Нашият стремеж е да предлагаме комплексни счетоводни услуги, данъчно, социално, здравно и пенсионно обслужване, като пестим на клиента време и енергия.
С гордост можем да кажем, че Счетоводна Кантора ЖИДИМЕКС е символ на професионализъм, високо качество и етичност към клиентите, професионалната общност и държавните институции.
Свободни работни позиции
Свободните позиции са 5 на брой за стажанти.