Счетоводна кантора “Жидимекс ” предлага следните счетоводни и консултантски услуги:
Пълно счетоводно обслужване съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и други нормативни разпоредби и изисквания.
Изработване на ведомости за работна заплата, подготвяне и представяне на всички необходими документи , свързани със социално, здравно, пенсионно осигуряване и документи предназначени за Бюро по труда, Социално подпомагане и др.
Предлага данъчна обосновка на счетоводните документи и отстоява законността на същите.
Консултации по счетоводната материя и относно измененията в нормативната база.
Изготвяне на счетоводни отчети на годишна база. Организация на счетоводен отдел в дружеството на клиента, вътрешен одит