Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно
застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.

Свободни работни позиции:

Разполагаме с между 10 и 15 свободни позиции за работа и/или стаж, в три офиса на Алианц в гр.Варна