Основна дейност на фирмата е хотелиество и ресторантьорство с над 25 дългогодишен стаж. Предлага добри условия на труд като осигурурява необходимите изисквания с според Българското законодателство.

Свободни работни позиции
Администратоти; Бармани и сервитьори; Аниматори; Готвачи

Изисквания за профила на кандидатстващите за работа/стаж
Изискванията към кандитатите за съответните позиции са:
Общо за всички: Комуникативност, добронамереност и позитивизъм, умение за работа в екип
За позиция администратор: Добро владеене на Английски и Руски език, Компютърна грамотност
За позиция Аниматор : Свободна владеене на Английски и Руски език, креативност, с добро чувство за хумор.
За позиция барман/сервитьор: Владеене на комуникативно ниво Английски и руски език , бързина и сръчност, приветливи и усмихнати млади хора. Умение за работа в екип
За позиция Готвач: Минимум 1 година опит по професията. Сръчност, екипност и солидарност. с останалите колеги.