KPMG e свeтовен лидер в предлагането на одиторски, данъчни и консултантски услуги. С повече от 200 000 служители и дейност в 153 държави, фирмите – членки на KPMG развиват и обучават следващите поколения бизнес професионалисти.
KPMG стъпва на българския пазар през 1992 г., като в момента, нашите над 300 служители, са локализирани в два офиса в градовете София и Варна. KPMG в България предоставя одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и международни компании в цялата гама от сектори на икономиката. Българският офис на KPMG е и локален хъб за практиките на компанията в страните Албания, Косово и Северна Македония.
Нашите служители са в основата на всичко, което правим, затова насърчаваме хората си да се развиват и ги подкрепяме в кариерния им път, като им предоставяме възможности да получат международни професионални квалификации и да придобият нови умения, необходими в непрекъснато променящата се бизнес среда. През 2019 г. KPMG е отличен като един от десетте най-желани работодатели сред студентите в световната класацията на UNIVERSUM. Социалният пакет, който предлагаме, отличната локация на нашия офис и непрестанният ни стремеж да подобрим баланса между работа и личен живот, ни правят един от най-желаните работодатели сред младите хора в България. Неслучайно през 2019 г. 75% от всички нови служители са под 30 години, а 25% от всички служители са под 25 години.