ЛОГОС е водеща българска агенция за недвижими имоти. Създадена е през 1992 г. в гр. Варна от инж. Таня Антонова.
ЛОГОС притежава лиценз №45/1996 на Браншовата лицензионна комисия на НСНИ.
ЛОГОС е един от учредителите на FIABCI-България и е активен участник в асоциативния живот на професионалистите, участници на пазара на недвижими имоти.
ЛОГОС е член на:
НСНИ – Национално сдружение недвижими имоти
CEREAN (Central European Real Estate Associations Network) – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти, от 1999 година;
CEPI-CEI(European Association of Real Estate Professions) – Европейската асоциация на професиите в сферата на недвижимите имоти, от 2008 година;
FIABCI (International Real Estate Federation) – Международна федерация за недвижими имоти, от 2002 година;
NAR (National Association of Realtors) – Националната асоциация на реалторите в САЩ, от 1998 година;
IESC ( International Ethical Standard Coalition) – Международната коалиция за етика и стандарти, от 2016 година. ЛОГОС работи основно с недвижими имоти по Българското Черноморие. При проявен интерес от страна на клиенти към имоти в други райони, осигурява необходимата информация и професионално обслужване чрез своите партньори в страната.

Свободни работни позиции:

1. Консултант недвижими имоти.
Ние предлагаме
• динамична и интересна работа;
• въвеждащо и последващо обучение от нашите специалисти;
• коректно отношение и отлични условия на работа;
• атрактивно заплащане, в зависимост от постигнатите резултати.
• работа в професионален екип;
• достъп до специализирана база данни