Компанията ни се занимава с разработка и поддръжка на технологични решения в областта на банковия и финансов софтуер.
С повече от 25 години традиции в сферата, ние дължим своите дългогодишни успехи най-вече на формирания през годините постепенно увеличаващ се сплотен и отговорен екип от опитни професионалисти и мотивирани млади специалисти.
Ние сме едно голямо семейство, работим упорито, помагаме си във всичко и се забавляваме неспирно. Смятаме, че всичко това е фундаментално за нашия успех. Работили сме усърдно през годините, за да създадем тази култура и сега правим повече от всякога, за да я развием още.

Свободни работни позици

Стажантска програма Software Deeveloper
От 8 години насам, чрез нашите стажантски програми, сме поели отговорността да изградим мост между академичните познания на ИТ ентусиастите и бизнес практиките в реална среда. За успеха на инициативата ни съдим по това, че всеки втори стажант получава предложение за работа в СиСофт и всеки получил такова предложение започва постоянна работа при нас.
Стажът, който провеждаме, представлява практическо обучение, по време на което поетапно се изгражда цялостно, завършено, малко приложение, което не е свързано с предмета на дейност на компанията ни и е изцяло собственост на стажанта. Всеки етап започва с кратък теоретично-практически урок, след който се поставя задача, която следва да се изпълни до следващия урок

Software Developer – C++ (MFC, C#.NET)
Даваме възможност на опитни C++ програмисти да бъдат част от страхотен екип от професионалисти, създавайки иновативни и качествени софтуерни продукти. При нас ще разработват чист, обектно-ориентиран код, отговарящ на професионален стандарт за програмиране и неспирно ще обогатяват своите технически познания и умения.