Пазарът на труда е постоянно променяща се реалност. Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Mясто, където идеите ни наистина са от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант.

Ние предоставяме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности имат значение и могат да предизвикат промяна. Ние ценим баланса между времето в офиса и извън него.

В УниКредит всеки колега е личност, която има подкрепата да следва интересите си и да постигне целите си, както в работата, така и извън нея.

Ти можеш да си част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, в която различията са ресурс.

Шанс да реализираш плановете си, да оставиш следа.

Да правиш важните неща.

Свободни работни позиции
Консултант клиенти, Банкиране на дребно
Спецалист обслужване на клиенти, Банкиране на дребно
Консултант продажби стокови кредити
Мениджър корпоративни клиенти

Изисквания за профила на кандидатстващите за работа/стаж
Консултиране, предлагане и продаване на пълната гама от банкови продукти и услуги за физически лица с цел удовлетворяване потребностите на клиентите и постигане на търговските цели с изключение на кредитни и инвестиционни продукти;
Извършване на КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ В ЛЕВА И ВАЛУТА въз основа на конкретните нужди на клиента;
Участване активно в новите кампании за продажба, запознаване и използване на най-успешните търговски техники;
Обработване на необходимата документация и извършване на банкови операции (касови и безкасови) при стриктно спазване на действащите вътрешно-банкови нормативни актове;
Откриване на разплащателни и депозитни сметки на физически лица и осъществяване на действия, свързани с тяхното поддържане;
Стремеж към повишаване качеството на обслужване към клиентите, проявяване на активно отношение при възникващи проблеми и разрешаването им;
Редовно запознаване с банковите нормативни документи и регулации и прилагане коректно в работата.