Пазарът на труда е постоянно променяща се реалност. Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина са от значение. Ние в УниКредит държим на правим важим неща и постоянно инвестираме в най-ценния ни актив – хората. Затова нашата мисия е да разкрием най-доброто у всеки един в приятелска и подпомагаща професионална среда.

В УниКредит всеки колега е личност, която има подкрепата да следва интересите си и да постига целите си, както в работата, така и извън нея. Стремим се да постигнем баланс между работата и личния живот чрез иновативни подходи, като непълен работен ден, гъвкаво работно време и умни решения за работа. Оказваме подкрепа в трудни ситуации и намираме решения, които помагат на хората да дадат най-доброто от себе си както в професионален, така и в личен план.

Защото те са много повече от само служители.