доц. д-р Мария Станимирова

Доц. д-р Мария Станимирова е ръководител на платформата за сътрудничество на ИУ-Варна с бизнес (UEBN) и ръководител катедра „Аграрна икономика“ при ИУ-Варна. Наред с преподавателската и административна дейност, консултира в области, свързани с маркетинговите проучвания и управлението на качеството. Участвала е и е ръководила над 20 национални и международни бизнес проекти, вкл. за изграждане на Иновативната платформа за сътудничество на ИУ-Варна с бизнеса. Ръководи екипи и провежда обучения в практиката. Като преподавател счита, че навременното кариерно ориентиране на студентите е от първостепенно значение за професионалната им реализация. Убедеността й в креативния потенциал на студентите я мотивира да работи активно за включването им в консултантски екипи с бизнес насоченост, стажове по специалността и обучения, свързани с развитие на предприемачески умения.