Гергана Кръстева

Гергана Кръстева е председател на Студентски съвет към Икономически университет – Варна. Участва в развитието и утвърждаването на активното студентско самоуправление на университетско, регионално и национално ниво. Занимава се с организиране и провеждане на форуми, публични  лекции, startupи и др. събития, пряко свързани със студентите. Развива се в областта на маркетинга, реклама и социални медии.