Грета Русева

Грета Русева е зам. председател на Студентски съвет към Икономически университет Варна. Част е от организацията от две години, през които участва активно в организирането и провеждането на най-различни публични лекции, Start up-и, семинари по студентско самоуправление на регионално ниво. Развива се в областта на финансите и застраховането.