Форум „Кариери“ се наложи като едно от най-успешните събития, които събират на едно място фирми от различни браншове, с цел предлагане на студентите на възможности за стаж и/или работа, а на работодателите – високоподготвени млади специалисти в областта на икономиката, управлението, туризма и информационните технологии.

Не спираме да се развиваме и да отчитаме споделените идеи от страна на партньорите. Ще осигурим възможност за предварително представяне на работодателите и предлаганите работни позиции пред студентите, както и презентиране в зала по време на форума. При интерес от страна на работодателя, ще осигурим персонално място за провеждане на интервю по време на форума. Убедени сме, че със съвместни усилия ще подпомогнем реализацията на младите хора и ще направим участието във форума ефективно за нашите бизнес партьори.

Форум „Кариери“ се организира от екипа на сектор „Алумни и кариери“, Студентски съвет и мрежата за сътрудничество на ИУ-Варна с бизнеса – UEBN. Очакваме вашата регистрация!


UEBN e иновативната партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество на ИУ-Варна с бизнеса, публичната администрация и други заинтересовани страни. Моделът на UEBN се базира на анализ на добри практики в областта на университетски партньорски мрежи и представлява система, която се състои от процесите: кариерно развитие, образователен процес и бизнес консултиране. Системата предвижда регистрация на следните основни групи потребители: кандидат-студенти; студенти; завършили висше образование лица (алумни); експерти от ИУ – Варна; работодатели и експерти от бизнеса, публичната администрация и неправителствения 

Към момента, в иновативна партньорска мрежа UEBN  има  регистрирани 3780 студенти, 5760 алумни и 1100 работодатели.