По света
В NN Group се грижим за личните финанси на над 14 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. Сред тях има физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и институционални клиенти. Стремим се да предлагаме едновременно леснодостъпни и професионални финансови услуги в сферата на пенсионното осигуряване, застраховането, управлението на активи и банкирането – цел, която би била невъзможна без нашите 15 000 служители, както и мрежата ни от професионални консултанти и брокери. Помагаме, като предоставяме решения, съобразени със специфичните финансови нужди на нашите клиенти.
NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании. Групата включва Национале-Недерланден, NN Интернешънъл, Делта Лойд, NN Investment Partners, ABN AMRO, Movir, AZL, BeFrank и OHRA.
В България
В нашите две компании NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане имаме обща цел – да помагаме на хората да осигурят финансовото си бъдеще. Тук сме от 2001 г. и предлагаме както защита срещу непредвидени рискове и финансова независимост след пенсиониране, така и съвети за инвестиционно, данъчно и наследствено планиране. При нас са добре дошли всички възможни въпроси относно личните ви финанси.

Свободни работни позиции:
Позициите, които NN предлага, са в сферата на животозастраховането и пенсионното осигуряване, в различни сфери на бизнеса – продажби, обслужване на клиенти, маркетинг, инвестиции, информационни технологии, развитие на продукти, човешки ресурси, обучение, администрация и др.

1. Експерт
Профилът на успешния кандидат включва:
• Амбиция и умения за постигане на резултати;
• Постоянство и проактивност при изпълнение на поетите ангажименти;
• Умения за изследване нуждите на клиента и за изграждане на дългосрочни взаимоотношения
• Комуникативност и самодисциплина
• Желание за непрекъснато усъвършенстване и учене на нови неща

2. Мениджър
Профилът на успешния мениджър включва:
• Проактивна личност с опит в прякото управление на бизнес;
• Умения за създаване на възможности за разширяване и развиване на бизнеса.
• Умения за постигане на резултати;
• Умения за предаване на знания и развиване на хора;
• Организационни и презентационни умения;