ПРОГРАМА // 19 март

8:30 – 9:00 ч. Настаняване по щандове
9:00 – 9:30 ч.
Официално откриване
9:30 – 10:30 ч. Презентации на работодатели
10:30 – 14:00 ч.  Представяне на възможностите за работа и стаж в областта на публината администрация, строителния бизнес, управлението на недвижимите имоти, индустриалния бизнес, аграрния бизнес, търговията, логистиката и др.