ПРОГРАМА // 20 март

8:30 – 9:00 Настаняване по щандове
9:00 – 9:30 ч.
Официално откриване
9:30 – 10:30 ч. Презентации на работодатели
10:30 – 14:00 ч. Представяне на възможностите за работа и стаж в областта на аутсорсинга, информационните технологии и консултантската дейност