БНП Париба Лични Финанси, България е клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A., част от BNP Paribas – най-голямата финансова група в еврозоната.

БНП Париба Лични Финанси, България е отговорен кредитор и специалист в сектора на потребителското кредитиране, една от големите български компании с 1 000 служители. Компанията разполага с голяма дистрибуционна мрежа в страната, предлагаща услугите си в над 3 000 точки на продажба, включваща и собствена клонова мрежа от 44 административни офиса. БНП Париба Лични Финанси, България се е доказала като добър бизнес партньор с над 2500 малки и големи български и чуждестранни компании, опериращи в сферата на бялата и черна техника, направи си сам, мебели и туризъм. Продуктите на БНП Париба Лични Финанси, България допринасят за растежа и развитието своите партньори.

БНП Париба Лични Финанси, България е финансирала проектите на 1,6 милиона клиента при ясни прозрачни и непроменливи условия. Благодарение на добрите взаимоотношение между компанията и клиентите, повече от половината от тях са ползвали финансовите ни продукти повече от веднъж. От старта на първия продукт през 2001 г. досега компанията е отпуснала кредити в размер над 5 милиарда лева.

За БНП Париба Лични Финанси по света:

БНП Париба Лични Финанси е No1 институция за потребителско кредитиране в Европа в следните подобласти: автомобилно финансиране, кредити на място на продажбата, потребителски кредити, кредитни карти и ипотечно кредитиране. Със своите 17,500 служители от 60 националности в 33 страни, простиращи се на 5 континента и 27 милиона клиента, БНП Париба Лични Финанси е първата мулти-специализирана компания, предлагаща пълна гама от кредитни продукти. В допълнение на това, БНП Париба Лични Финанси се стреми да развива своята партньорска мрежа, превръщайки я в самостоятелна бизнес линия, благодарение на своето ноу-хау в предлагането на кредити и интегрирани услуги съобразени с дейността и стратегията на своите партньори. По този начин БНП Париба Лични Финанси е пример за утвърдена марка в света на търговията, услугите, банкирането и застрахователните продукти. Компанията има водеща роля в налагането на отговорното кредитиране.

Свободни позиции за работа/стаж:

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ В МАГАЗИН

Основната цел на позицията е активното предлагане на продуктите на компанията в съответния магазин, консултирането на клиенти относно услугите и параметрите на продуктите, подготовката на формуляр/договори за кредит.

Позицията предполага активно общуване с различни клиенти и предлагане на възможността за покупка на изплащане. Развива умения за убеждаване и индивидуален подход към различни клиенти, помага на колегите да повишат знанията си в сферата на потребителското кредитиране и да обогати финансовата им култура. Като част от екип, консултатите имат възможност да подобрят уменията си за работа в екип, като в същото време имат възможност за индивидуална изява и принос към общите екипни цели. Добре развитият ни процес на обучения позволява нерекъснато да надграждат уменията и знанията си. Позицията осигурява добра основа за професионално развитие в компанията, защото позволява да се запознаят с основните процеси и отдели. Уменията, които развиват на тази позиция са приложими и в различни други области и сфери.