СЕПА Кибер Технологии е финтех компания, част от мултинационална корпорация, оперираща в повече от 32 държави. Ние предлагаме иновативни, модулни и мащабируеми ИТ решения за банковия и финансовия сектор, правителствения сектор, както и ритейл сектора.

Нашата работа може да се характеризира като събиране на парчета от пъзел. Комбинираме всички различни, но съвместими парчета и в резултат създаваме една хармонична и холистична картина. Чрез модулност, интеграция и развитие се стремим към непрекъснато усъвършенстване.

Свободни позиции за работа/стаж:

  • IT monitoring specialist – As an IT Monitoring Specialist, you will have the chance to take responsibility for monitoring critical IT infrastructure and systems. You will also work closely (as first level support) with IT Operations, IT Security, and IT Development teams to troubleshoot day-to-day issues, analyze, and resolve performance problems. Execute routine tasks related to operational monitoring and maintenance of the systems in scope of responsibility.
  • Junior Linux Systems Administrator – As a Linux administrator you will be part of the IT Operations team, under the IT Department of the company. Main responsibilities will be related to building and maintaining enterprise-grade production infrastructure with HADR and Information Security in mind.
  • Junior DevOps Engineer – As a DevOps Engineer you will be part of the IT Operations team. Main responsibilities will be related to release and deploy processes, according to the IT Change Management procedures. Close collaboration with project and other IT teams (Development, Security).
  • Junior Finance associate – internship
  • Business Development Manager -internship
  • UI/Motion designer – internship
  • Junior marketing specialist -internship