„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е германо-българскa компания, която спечели концесия за управление на Летище Варна и Летище Бургас за 35 години. В съвместната компания, Фрапорт притежава мажоритарен дял от 60%. Компанията управлява и развива двете морски летища – врати към българското Черноморие, предоставящи денонощно обслужване: Летище Варна в североизточна и Летище Бургас в югоизточна България.

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД се грижи за повишаване качеството на обслужване и цялостното изживяване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на техниката, въвеждане на нови технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

Свободни позиции за работа/стаж:

Информатор, пътническо обслужване /Летище Варна/:

– Предоставя текуща информация за пристигане, закъснения и анулации на полети;

– Прави стандартни радиоинформации за вътрешни и международни полети;

– Следи коректността на подаваната информация към информационни табла с полетното разписание;

– Отговаря на запитвания (на място или по телефон) във връзка с движението на въздухоплавателните средства, пътуващи от и до летището.

Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване /Летище Варна/:

– Ръководи и координира наземното обслужване на въздухоплавателно средство (ВС) по време на обработката на конкретен полет;

– Комуникира с екипажа на ВС и обменя информация, необходима за обслужване на полета и за изготвяне на съответната полетна документация;

– Разпорежда се за предоставяне на необходимите средства и персонал за обслужване на ВС, както и следи за навременното и качествено предоставяне на услугите, договорени с авиокомпанията;

– Извършва визуален оглед след установяване и преди запуск на ВС (според схемата) за неизправности и побитости по ВС;

– Чрез Head Set или знаците за комуникация осъществява връзка с екипажа по време на запуск на двигателите на ВС.

Рентгенов оператор /Летище Варна/:

– Работи на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

– Извършва проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

– Наблюдава и оценява поведението на преминаващите лица;

– Следи за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

– Насочва лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор;

– Извършва ръчна проверка на пътници и багажи;

– Работи с рентгеновата апаратура.

Оператор, сигурност /Летище Варна/:

– Контролира достъпа до салон „Пристигане“ или багажно хале;

– Изпълнява процедурата пешеходно придвижване на пътници;

– Изпълнява процедурата по защита на регистрирания багаж;

– При откриване на подозрителни или изоставени предмети, незабавно информира прекия ръководител и изпълнява неговите указания.

Рентгенов оператор /Летище Бургас/:

– Работи на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

– Извършва проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

– Наблюдава и оценява поведението на преминаващите лица;

– Следи за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

– Насочва лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор;

– Извършва ръчна проверка на пътници и багажи;

– Работи с рентгеновата апаратура.

Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване /Летище Бургас/:

– Ръководи и координира наземното обслужване на въздухоплавателно средство (ВС) по време на обработката на конкретен полет;

– Комуникира с екипажа на ВС и обменя информация, необходима за обслужване на полета и за изготвяне на съответната полетна документация;

– Разпорежда се за предоставяне на необходимите средства и персонал за обслужване на ВС, както и следи за навременното и качествено предоставяне на услугите, договорени с авиокомпанията;

– Извършва визуален оглед след установяване и преди запуск на ВС (според схемата) за неизправности и побитости по ВС;

– Чрез Head Set или знаците за комуникация осъществява връзка с екипажа по време на запуск на двигателите на ВС.