Уважаеми работодатели,
Икономически университет – Варна се стреми да предостави на възпитаниците си среда, която съчетава теоретични знания с практически примери от професионалния сектор. Тази формула за успешно кариерно развитие, изграждане на предприемаческо мислене, социална отговорност и прилагане на меки умения затвърждава устойчивите взаимоотношения между студентите на ИУ – Варна и представителите на бизнеса вече повече от десетилетие.

Ежегодният форум „Кариери“ събира на едно място фирми от различни браншове, които предлагат на студентите стажове и възможност за работа (почасова, сезонна, временна).

На всяка фирма се осигурява място, на което да разположи свои рекламни материали и брошури. Студентите имат възможността директно да разговарят с представители на компаниите и да предоставят своите автобиографии и мотивационни писма.

Форумът се провежда на Студентската улица в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1. В последните няколко години поради големият брой участници и желанието за по-целенасочена аудитория студенти, форумът е разделен на сфери в 4 последователни дни.

ФОРУМ КАРИЕРИ