Гергана Вълкова

Гергана Вълкова е част от екипа на Кариерен център към Икономически университет – Варна от 2010 година. В момента е Експерт професионално/кариерно ориентиране. Участвала е 8 пъти в организацията на форум „Кариери“ в университета.

Сертифициран кариерен консултант е по международната програма GCDF от 2013 година и 10 години активно провежда индивидуални и групови кариерни консултации на кандидат–студенти, студенти и завършили ИУ-Варна. Опитът й в кариерното консултиране извън центъра е като преподавател в университета по дисциплината “Кариерно развитие” на студенти в първи курс и сред целева група трайно безработни лица, провеждайки обучения към Бюро по труда. Работата й е пряко свързана с комуникация с множество работодатели в страната и това допринася за актуалната информация за пазара на труда в конкретния момент.

Златомир Иванов

Златомир Иванов е част от екипа на Център “Кариери, предприемачество и маркетинг” от 2020 г. В момента работи като Анализатор, проучване вътрешен пазар. Студент четвърти курс, ОКС ,,Бакалавър”, специалност ,,Маркетинг” към катедра ,,Маркетинг” в Икономически университет – Варна.

Председател е на Студентски съвет и отдел “Проекти и научноизследователска дейност” в Студентски съвет към Икономически университет – Варна. Участвал е в организацията на различни събития, свързани със студенти на ИУ – Варна, както и техни партньори. В свободното си време се занимава с дигитален маркетинг, графичен дизайн и фотография.