Агрополихим АД е един от най-големите работодатели с над 1000 служители, който предлага възможности за реализация в над 20 професионални направления.

Компанията е водещ производител на азотни, фосфорни, комбинирани и течни торове в Югоизточна Европа и един от най-големите работодатели в България.

В своята 50-годишна история компанията успява да изгради ефективна международна партньорска търговска и логистична мрежа и да разработи широка гама от продукти и услуги в помощ на иновативното земеделие, познати и добре приети в Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

За последните 10 години Агрополихим инвестира над 320 млн. лева в сфери като екология, енергийна ефективност, индустриална безопасност, производство, автоматизация, логистика, човешки ресурси. В резултат от дългогодишната си политика за устойчиво намаляване на въглеродния отпечатък, Агрополихим днес е пионер в декарбонизацията на торовата индустрия не само в ЕС, но и в световен мащаб. Компанията е инициатор или партньор в редица значими национални и международни проекти, насочени към нисковъглеродна икономика и климатична неутралност.

Свободни работни позиции

Възможности за разнообразни стажове в следните направления:

 • счетоводство и контрол
 • финанси и риск мениджмънт
 • финансов контролинг
 • ИТ
 • управление на човешки ресурси
 • маркетинг и реклама
 • спедиция
 • митническо обслужване
 • доставки
 • външна и вътрешна търговия

  Спрямо потребностите на всеки отделен кандидат се изготвя индивидуално предложение за продължителността на стажа, детайлна програма и ментор.