Община Варна е институция с отговорно и ефективно управление, основано на доверие и уважение към гражданите. В състава на общината влизат 6 населени места – град Варна, с. Тополи, с. Константиново, с. Звездица, с. Каменар и с. Казашко.

Визията за управлението на община Варна е превръщането и в пространство на растежа, иновациите и на действието. Община Варна провежда публични политики, които са основани на високите технологии и производства с добавена стойност, спомагащи за модернизацията на града и неговия икономически профил, подкрепящи иновациите и икономическия растеж в полза на хората.

В тези политики е заложен дългосрочен фокус върху образованието и създаването на квалифицирани кадри с разбирането за обединяване на усилията на бизнеса, неправителствения сектор, училищата и университетите и местната власт.

Свободни позиции за работа/стаж:

Свободните работни позиции се обявяват на сайта на Община Варна в рубриката “Конкурси”