Сдружение “ЗА ТЕБ” е варненска неправителствена организация основана през 2009г. Основен фокус са ни младежите, включително и тези в неравностойно положение, като ги подкрепяме за достоен живот и предоставяме възможности да трупат опит през целия живот посредством неформално обучение и доброволчество.

Сдружение “ЗА ТЕБ” е акредитирана организация към Европейската комисия за изпращане на доброволци по програма Европейски корпус за солидарност (ЕКС) и предлагаме възможности за реализиране на доброволчески стаж в Европа с подсигурени средства за месечна издръжка. Програмите са между 1 месец и 12 месеца. Програма ЕКС е чудесна възможност за младежи на възраст между 18г. и 30г., независимо от образованието и опита си, да трупат стаж в сфера на техен интерес като част от екип в организации с нестопанска цел или образователна институция, като същевременно практикувате и учите чужди езици. В края на стажа получавате Европейски признат сертификат.

Свободни позиции за работа/стаж:

Към момента предлагаме следните свободни позиции:
– Торино, Италия – стаж за 12 месеца в сферата на социалните дейности и образованието. Покрити разходи за транспорт, настаняване, храна и джобни.
– Жешов, Полша – стаж за 12 месеца в сферата на неформалното образование и младежките дейности.Покрити разходи за транспорт, настаняване, храна и джобни.

Предлагаме и почасова гъвкава заетост като младежки мотиватори. Младежките мотиватори имат задача да попупуляризират възможностите за пътуване и учене на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност сред връстниците си чрез организиране и участие по младежки събития.