CSoft е фирма специализирана в разработката и поддръжката на високотехнологични решения в областта на банковия и финансовия софтуер. Успехът на компанията се дължи най-вече на усилията на добре балансирания, сплотен, мотивиран и ентусиазиран екип от професионалисти. Колективът ни обединява високообразовани млади хора, които възприемат акта на създаване на софтуерни продукти не само като професия, но и като предизвикателство, призвание и хоби, отдавайки му се изцяло и с желание.

Компанията ни организира две стажантски програми – Quality Assurance и Software Development. Те са изцяло практически насочени и целят да изградят у участниците умения за работа като QA или като програмист в софтуерна компания. По време на програмите стажантите получават обратна връзка и подкрепа от опитни ментори, а в
края най-добре представилите се получават предложение за постоянна работа в компанията. Програмите са с продължителност около 6 седмици и отговарят напълно на изискванията за задължителен стаж от университета. Гъвкавият график позволява да бъдат съчетани с редовна форма на обучение.

Свободни позиции за работа/стаж:

Организираме две стажантски програми – Quality Assurance и Software Development.

Те са изцяло практически насочени и целят да изградят у участниците умения за работа като QA или като програмист в софтуерна компания. По време на програмите стажантите получават обратна връзка и подкрепа от опитни ментори, а в края най-добре представилите се получават предложение за постоянна работа в компанията. Програмите са с продължителност около 6 седмици и отговарят напълно на изискванията за задължителен стаж от университета. Гъвкавият график позволява да бъдат съчетани с обучение в редовна форма на обучение.