Банка ДСК е на пазара над 70 години, като един от принципите ни е да не живеем в миналото и винаги да гледаме в бъдещето и към възможностите, които носи. Именно затова, всеки ден в Банка ДСК работим целеустремено, за да изграждаме дигитална банка No1 в България – удобна, достъпна и предпочитана от потребителите.

„Не всеки, който работи в банка носи костюм, има куфарче и стои зад бюро, работи с числа или има работа от 9 до 5…”

Свободни работни позиции

https://dskbank.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8