Изи Кредит e една от най-динамично развиващите се небанкови финансови институции в България, специализирана в отпускането на краткосрочни кредити с над 17 годишен опит. Изи Кредит e собственост на български предприемачи
развила се до успешна международна компания, която заема лидерска позиция няколко поредни години по основния индекс за задържане и удовлетвореност на клиенти, което я прави компания с най-нисък репутационен риск.

Свободни позиции за работа/стаж:

  • Мениджър Развитие: Позиция на ТД, за хора имащи визия за продажби, умеещи да управляват процеси и хора, и да бъдат основен мотиватор за екип за постигане на резултати;
  • Кредитен Консултант: Позиция на ГД, за хора имащи желание за работа в директните продажби и ориентирани в постигането на високи резултати.