EXL е международна компания и водещ доставчик на аутсорсинг услуги с 25 годишна история и над 50,000 служители и офиси в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Клиенти на компанията са световни лидери в индустрии като застраховане, банкиране, финансови услуги, транспорт и други. EXL стъпва в България през 2006 година, a eкипите на компанията са съставени от финансисти и счетоводители, които владеят английски, немски, италиански, испански, френски и нидерландски език. В глобален мащаб, EXL предоставя кариерни възможности и за специалисти по анализ на данни, актюерство, финансови и правни услуги и одит.

Свободни позиции за работа/стаж:

  • Accounts Payable Specialist with English
  • Accounts Payable Specialist with German
  • Accounts Receivable Specialist with Italian
  • General Ledger Accountant with German