„Инвестбанк“ АД продължава да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване.

Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор за нашите клиенти в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

Ние работим в екип и сме убедени в ефективността на екипната дейност, познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.

Изповядваме висока корпоративна социална отговорност, оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България като част от европейската и световната култура.

Свободни позиции за работа/стаж:

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ИНВЕСТБАНК

Ако искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как? Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани? Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция?

Нашата стажантска програма осигурява:

● Платен стаж с продължителност от 1 до 3 месеца;

● Възможност за гъвкаво работно време – 4,6 или 8 часов работен ден;

● Работа по реални проекти в различни звена на Банката;

● Индивидуален ментор, с когото всеки стажант следва своя план на обучение и кариерно развитие;

● При добро представяне с възможност за постоянна заетост.

Нашите изисквания към бъдещите ни стажанти:

● Студенти 3-ти или 4-ти курс, независимо от формата на обучение;

● опит с MS Office;

● учебната дисциплина да е свързана с желаната стажантска позиция;

● Владеенето на английски език не е задължително, но е предимство;

● Комуникативност, дисциплина и желание за добиване на нови знания.

Стани част от стажантската ни програма като изпратиш подробно CV и ни разкажеш защо искаш да станеш стажант в Инвестбанк АД.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Предоставянето на личните данни е доброволно. Тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.