Инвестбанк АД е българска търговска банка, притежаваща пълен лиценз за извършване на всички видове банкови операции в страната и чужбина и регулирана от Българската народна банка. Банката е основана на 16 декември 1994 г. Инвестбанк АД има двустепенна форма на управление Надзорен и Управителен съвет. Основните акционери на банката са българският инвеститор и предприемач Петя Славова и Феста Холдинг АД.

Свободни позиции за работа/стаж:

 1. Мениджър корпоративни клиенти;
 2. Експерт в Дирекция „Малки, средни предприятия, продукти и тарифи“;
 3. Главен експерт в отдел „Мониторинг и преструктуриране на проблемни експозиции“;
 4. Финансов консултант – гр. София, гр. Варна, гр. Силистра, гр. Бургас и гр. Велико Търново;
 5. Юрисконсулт в Дирекция „Правна“;
 6. Оценител на активи – Главен експерт в Дирекция „Администрация“;
 7. Главен експерт в отдел „ИТ Операции“ в Дирекция „Информационни технологии“;
 8. Главен експерт в отдел „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“; 
 9. Специалист банкиране на дребно – гр. София; 
 10.  Специалист комбинирано Гише – ИРМ Бяла;
 11.  Специалист банкови операции – гр. Смолян, гр. Видин и гр. Плевен;
 12.  Мениджър ИРМ – гр. Пловдив