PARTNERS е най-голямата комапния за финансово консултиране в Бъглария, специализирана в областта на финансовите услуги и предоствя цялостно финансово планиране от световна класа. В допълнение компанията предлагаме дългосрочно професионално обслужване на клиенти.

В сътрудничество с водещи на световно ниво финансови институции PARTNERS договаря ексклузивни финансови продукти, които предлага на своите клиенти. Конкурентните предимства на тази стратегия са по-ниски такси и по-висока добавена стойност за клиентите. Ние вярваме в качеството. Вярваме, че непрекъснатият растеж и подобрения могат да бъдат постигнати само чрез непрекъснати иновации, затова постоянно следим тенденциите на финансовия пазар и внедряваме революционни продукти.

Нашата философия е да установим прозрачна комуникация с нашите клиенти, консултанти и финансови партньори. Ценностите, които сме заложили в нашия Етичен кодекс, са базови за ежедневната ни дейност на финансовия пазар.

Свободни позиции за работа/стаж: